Termes i condicions

CONDICIONS DE COMPRA

ENVIAMENT GRATUÏT

Les compres realitzades a la botiga online de Whatabike seran enviades gratuïtament als punts de recollida que tenim assignats per a cada part del territori on actuem. A través del correu electrònic s’informarà a la part compradora de quin és el punt de recollida que li correspon. Per regla general, els punts de recollida seran establiments especialitzats en venda i reparació de bicicletes, i oferiran al comprador servei de post venda i manteniment per a poder-hi acudir en cas de necessitat.

Exceptuant els productes no disponibles en estoc i situacions d’incidències en el transport, les comandes seran lliurades en un termini  de 48 i 72 hores des del moment de la comanda (comptant com a útils només els dies feiners i per comandes realitzades abans de les 15h). Per a les comandes realitzades en cap de setmana el termini començarà a comptar a partir del següent dia laborable.

Es demana a la part compradora que indiqui a la casella d’observacions qualsevol consideració que Whatabike hagi de tenir en compte per a l’enviament.

Qualsevol incidència en la preparació de la compra o en l’enviament serà comunicada a la part compradora via correu electrònic. Whatabike es compromet a fer tot el que estigui a les seves mans per a resoldre amb celeritat qualsevol contratemps.

Si la compra que es realitza s’ha d’enviar fora de l’estat espanyol, cal notificar-ho a Whatabike a la següent adreça de correu electrònic per tal de poder rebre les informacions pertinents:  info@whatabike.eu

En cas de falta d’existències, Whatabike es compromet a notificar al client de manera immediata la reposició i nova disponibilitat del producte a través d’una comunicació per correu electrònic..

GARANTIA

Whatabike es compromet a reparar o substituir de manera gratuïta qualsevol producte que hagi entregat i que es demostri defectuós. Totes les bicicletes  venudes per Whatabike tenen una garantia de dos anys a partir del moment del lliurament. En cas de detectar-s'hi algun defecte caldrà fer-ho saber de manera immediata i enviar a info@whatabike.eu  una petició d’aplicació de garantia fent una descripció de l’anomalia, enviant fotografies i/o vídeos demostratius .

Queden exclosos de la garantia els productes que mostrin senyals d’haver tingut un ús inapropiat, i que per aquesta raó presentin deficiències o anomalies que són el motiu de la reclamació.

DEVOLUCIONS

Whatabike permet canvis i devolucions de les compres (*), ja s’hagin realitzat a través de la botiga online o del showroom de Barcelona.

Si la bicicleta no compleix les expectatives, o per alguna raó es desitja canviar-la o retornar-la, el termini màxim per a fer-ho serà de 15 dies a comptar a partir del dia del lliurament (dia 1r) i fins el dia 15è (aquest inclòs). Durant aquest període Whatabike es compromet a realitzar  el canvi de producte o la devolució de l’import pagat(**) a través del mateix mitjà de pagament de la compra.

Per tal que el canvi o la devolució puguin fer-se efectius serà condició indispensable que el producte estigui en perfecte estat i que es conservi l'embalatge origial. L’article no pot haver-se usat ni manifestar cap senyal de desgast.

(*) Les despeses d’enviament derivades de canvis i devolucions aniran a càrrec de la part compradora. Whatabike s’ofereix a fer-ne la gestió per tal que les tarifes de transport resultin més econòmiques.

 (**) En les devolucions, Whatabike es reserva el dret de retenir un import equivalent al 10% de la compra per a cobrir les despeses de gestió i manipulació.

RESPONSABILITATS

La responsabilitat que assumeix Whatabike sobre els seus productes es limita a allò pel qual la part compradora ha pagat d’acord amb els preus de tarifa.  L’empresa no es farà responsable en cap cas dels danys materials o físics que hagin sigut causats per un mal ús o un ús inapropiat dels productes que la part compradora hagi adquirit, o per modificacions que s’hagin fet al producte original.

Tant les imatges com els textos que s’inclouen a la nostra web en relació als productes que oferim tenen només caràcter informatiu.

Whatabike no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant encara que  la seva eventualitat hagués estat posada en el seu coneixement.

En qualsevol cas, la responsabilitat de Whatabike en virtut de les presents condicions generals no podrà excedir a un import igual al de la transacció que es trobi en l'origen d'aquesta responsabilitat, independentment de la causa o la forma de l'acció en qüestió.

Whatabike no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas d’indisponibilitat del producte,  interrupcions d'activitat o vagues alienes a la seva responsabilitat, inundacions i desastres naturals, o altres causes de força major.  

El que es disposa en la present clàusula no afectarà els seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al seu dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, Whatabike prioritzarà una solució amistosa amb la part contrària.

Aquestes Condicions Generals es regulen segons la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del consumidor.

OPERACIONS ABANS DE L’ÚS DE LES BICICLETES

De cara a optimitzar costos de transport, les bicicletes arriben pre-muntades al comprador. Però en funció del model pot fer falta que el comprador hagi de fer alguna operació senzilla abans d’utilitzar la bicicleta. Anotem a continuació quines poden ser:

Muntatge de pedals

Si els pedals venen desmuntats caldrà enroscar-los a les bieles respectant el costat que els pertoca. El pedal amb la inscripció R haurà de muntar-se a la banda dreta, on hi ha el plat. El pedal amb la inscripció L es muntarà al costat oposat, enroscant-lo en el sentit invers al de les agulles del rellotge.

Muntatge del manillar

El muntatge del manillar sobre la potència es farà ajustant la tapa i fixant-la collant bé els caragols.

Muntatge de la sella i la tija

La sella i la tija ja van assemblats. L’únic que cal fer és muntar la tija allà on li pertoca del quadre de la bicicleta, i ajustar l’abraçadora que la fixa.

Comprovació de la pressió dels pneumàtics

És del tot segur que els pneumàtics arribaran baixos de pressió. Caldrà inflar-los fins a la pressió que recomani el fabricant, que està indicada a la part lateral de la coberta.

Muntatge de la roda davantera

Si el sistema de fixació de la roda és de ràpid de palanca, només caldrà encaixar l’eix als ancoratges de l’extrem de la forquilla i ajustar la fixació a través de la palanca i la femella roscada del costat oposat.

FORMES DE PAGAMENT

PAGAMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT

Per evitar interferències i garantir la seguretat dels pagaments amb targeta de crèdit Whatabike revisarà totes les operacions i comprovarà qualsevol anomalia o incidència, notificant-la a la part compradora si s’escau.

S’accepten els pagaments amb Visa i Mastercard.

PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Els pagaments a través de transferència bancària es consideraran realitzats tan aviat com la nostra entitat bancària confirmi la seva validesa. El termini de lliurament de la comanda començarà a comptar a partir d’aleshores. Com a concepte de l’operació de pagament caldrà indicar el nom i cognom de qui fa la compra seguit del número de comanda.

PAGAMENT FINANÇAT SENSE INTERESSOS AMB CETELEM

L’acord entre Whatabike i l’entitat de finançament de compres online Cetelem permetrà a la part compradora  finançar la seva bicicleta sense interessos fins a un període màxim de 24 mesos.

PAGAMENT AMB PAYPAL

Ja sigui amb targeta de dèbit, targeta de crèdit o compte bancari la plataforma PayPal permet un pagament online segur, ràpid i fàcil. Només és necessari registrar-s’hi i pagar indicant l’import i l’adreça de correu electrònic i la contrasenya  que s’han donat d’alta en el procés de registre. A partir d’aquí el pagament es tramita de manera immediata i segura.

L’emmagatzematge de les dades financeres les blinda PayPal i no les comparteix ni amb l’entitat venedora.

crossmenuchevron-right