Plegable elèctrica

FAQs

Per reparar una bateria de bicicleta elèctrica se sol recórrer a empreses especialitzades. Aquestes empreses fan la reparació mantenint la carcassa i els circuits de la bateria, i reemplacen només les cèl·lules interiors danyades o gastades per altres de noves. D'aquesta manera s'evita haver de renovar tot l'element. És una solució més sostenible i igual de funcional que la substitució completa de la bateria.

El pendent que pot encarar una bicicleta elèctrica depèn directament de la potència del motor i del pes de la bicicleta. El motor més habitual té una potència de 250W, que es la màxima admesa per la UE. Amb aquest tipus de motor una bicicleta elèctrica pot arribar a pujar pendents d'entre 15 i 20º.

La majoria dels models actuals de bicicleta elèctrica van equipats amb bateries extraïbles. Aquestes bateries van normalment insertades a l'interior dels quadres o de les tiges del seient, i a vegades també fixades al portaequipatges posterior o al defora de la barra vertical del quadre. Per a una major seguretat alguns models inclouen sistemes de bloqueig amb clau.

Les bateries es carreguen mitjançant carregadors homologats subministrats per les mateixes marques de les bicicletes en el moment de la compra. Es poden carregar sense extraure-les de la bicicleta des d'una presa situada a la bateria, o bé es poden extraure i carregar en qualsevol lloc sense necessitat de tenir la bicicleta al costat.

No hi ha cap especificació que determini la durada de una bateria en termes de temps ja que depèn de la freqüència d'ús. Les marques sí que defineixen en canvi, de manera aproximada, el nombre de cicles de càrrega completa admesa per una bateria. Normalment, i depenent de la qualitat de cada marca, el nombre de cicles de càrrega completa oscil·la entre els 600 i els 1000. Cal subratllar en qualsevol cas que a mesura que es van produint càrregues i descàrregues de bateria va havent-hi també una disminució lenta i gradual de la seva capacitat.

Depenent de la capacitat i també de la qualitat de la bateria el temps de càrrega pot ser més o menys llarg. No és habitual que una càrrega completa baixi de les 2,5h ni que excedeixi les 6h de temps de càrrega.

La bicicleta elèctrica és, per definició, un vehicle de pedaleig assistit electrònicament (EPAC). Per tant, si no hi ha pedaleig por acció del ciclista no s'estarà circulant amb una bicicleta elèctrica. Tot i que molts fabricants subministren les bicicletes elèctriques amb un mecanisme per a accelerar el vehicle sense necessitat de pedalar, aquest sistema no està legalitzat a la UE.

Hi ha dos tipus de bicicleta elèctrica, diferenciats per la manera com el motor assisteix la pedalada. El tipus de sensor que regula de quina manera i a quin nivell el motor ajuda la pedalada determina el funcionament de la bicicleta. La versió més simple de sensor és el sensor de velocitat, que detecta el moviment del pedal accionat pel ciclista i activa el motor fins que la bicicleta arriba a la velocitat que prèviament se li ha indicat a través de la consola de control. La segona versió de sensor es més sofisticada i permet que les sensacions de conducció i de maneig de la bicicleta elèctrica siguin més semblants a les d'una bicicleta convencional. És el sensor Torque o sensor de pressió. Aquest sensor detecta la pressió que el ciclista fa sobre el pedal i multiplica aquesta força perquè l'esforç sigui menor. Segons el nivell d'assistència definit en el display de control l'efecte multiplicador serà major o menor.

Una bicicleta elèctrica serveix per al mateix que una bicicleta convencional. És a dir, per a desplaçar-se pedalant. Destaca pel fet de ser elèctrica que pugui funcionar com una bicicleta convencional i també com una bicicleta de pedalada assistida a través d'un motor elèctric. L'ajuda d'un motor multiplica les possibilitats d'ús i també augmenta el nombre de potencials usuaris. L'edat i l'estat de forma no són impediments a l'hora de plantejar-se desplaçaments de distàncies llargues o que requerien un esforç que seria dissuasiu.

A la UE, les bicicletes elèctriques no poden tenir una ajuda del motor que els faci superar els 25 Km/h. El gestor electrònic ha de desactivar necessàriament l'acció del motor en el moment en què s'arribi a aquesta velocitat.

La bicicleta elèctrica és sens dubte una alternativa de transport neta, saludable, sostenible i altament eficaç. A nivell de l'ús urbà destacaríem que no genera fums contaminants, no genera sorolls, i proporciona desplaçaments àgils alhora que permet a l'usuari fer exercici, mantenir el cos en forma i la ment feliç. La bicicleta elèctrica requereix esforços moderats i progressius. No hi ha sobreesforços desmesurats que sovint causen lesions o esgotament.
A nivell de l'ús esportiu, ja sigui a muntanya o en carretera, la bicicleta elèctrica permet afrontar reptes més grans quant a pendents i longitud de recorreguts i admet un rang més gran d'usuaris.

L'avantatge més evident d'una bicicleta elèctrica és que permet recórrer distàncies moderades o llargues amb poc esforç, sense cansar-se i sense suar. També permet afrontar reptes i experiències que un no es plantejaria si no comptés amb l'ajut d'un motor elèctric. Això també permet agrupar en una mateixa activitat de ciclisme persones amb capacitats físiques i nivells diferents, cosa que seria difícil sense el motor d'assistència.
Els desavantatges més significatius es poden resumir en dos. Un és l'increment de pes que implica la presència del motor i de la bateria, i l'altre és el preu, que és clarament superior en el cas de les bicicletes elèctriques.

L'autonomia de recorregut de les bicicletes elèctriques està directament relacionada amb el nivell d'assistència requerit i el pes de la bicicleta i de qui la condueix.
Les marques ofereixen dades estimades d'autonomia en base a un ús de demanda moderada d'assistència, i els rangs van des dels 35-40km dels models amb bateries amb menor capacitat de càrrega fins als 120 km, o potser més, dels models d'alta capacitat de càrrega.

Una bicicleta elèctrica i una de convencional tenen essencialment els mateixos components, i una mecànica també igual. Allò que les diferencia és la incorporació d'un motor, una bateria i els circuits i elements digitals de control a la bicicleta elèctrica. Aquests elements són els que faran possible l'assistència a la pedalada quan el/la ciclista ho requereixi.

crossmenuchevron-right