Bicicleta elèctrica. Sensor de velocitat versus sensor de parell

20 de gener de 2023

Abans de comprar una bicicleta elèctrica és essencial decidir si optem per un model amb sensor de velocitat o un model amb sensor de parell. Us n’expliquem el funcionament i els avantatges i inconvenients que presenten, per fer més fàcil aquesta decisió.

Sensor de velocitat

També se l’anomena sensor de pedalada, de moviment o de cadència.

Funciona a través d’un disc d’imants que gira sobre l’eix dels pedals i un sensor que envia la informació d’aquest moviment al controlador del motor, fent que aquest s’activi per assistir a la pedalada. Per tant el motor s’engega una vegada el sensor ha detectat que el grup pedal-biela-plat gira, independentment de la pressió que s’hi exerceixi.

Avantatges

El principal avantatge és que es tracta d’un sistema sòlid, econòmic, de funcionament simple i fàcil de reparar o de substituir. És el tipus de sensor més habitual i és perfectament vàlid per les necessitats la major part d’usuaris.

Desavantatges

El desavantatge més rellevant d’aquest tipus de sensor és el temps de reacció. Cal una fracció de volta de pedalada per tal que el sensor detecti el pas dels imants, i això implica un cert retard en l’arrencada del motor. Actualment, però els fabricants van millorant aquest sistema amb la incorporació d’un major número d’imants en els sensors per minimitzar el temps de detecció del moviment del grup pedal-biela-plat.

El segon desavantatge és que és un tipus de sensor que només detecta moviment i no és sensible a la pressió que rep la pedalada, i això fa que el motor alliberi la mateixa potència independentment de l’esforç que estigui fent el ciclista. El motor, per tant, assistirà en major o menor mesura  depenent només del nivell d’ajuda seleccionat a través del display.

Sensor de parell

També se l’anomena sensor de Torque. Té la particularitat de poder detectar i avaluar  la pressió que exerceix el ciclista sobre els pedals, i en funció d’això requerir al motor que entregui la potència necessària a cada moment. Quan el ciclista aplica poca força a la pedalada, el motor entrega menys potència, i si n’aplica molta el motor respon amb més potència.

El sensor de Torque funciona com un factor multiplicador de la força que exerceix el ciclista, i demana al motor una resposta directament proporcional a aquesta força. El nivell d’assistència seleccionat en el display determinarà la sensibilitat del sensor.

Avantatges

El principal avantatge del sensor de parell és que optimitza més el consum de bateria, ja que activa el funcionament del motor  només si és necessari, i ho fa alliberant la potència necessària. Per explicar-ho plantegem-nos com respondria cada tipus de sensor en una bicicleta elèctrica engranant un pinyó gran i encarant una baixada. En uns pocs metres el ciclista estaria pedalant “a l’aire” sense resistència fent el que anomenem “el molí”. En aquestes circumstàncies el sensor de pedalada activaria el motor amb la intensitat d’acord amb el nivell d’ajuda seleccionat, i el sensor de Torque no l’activaria.

Una altre avantatge és que té una reacció molt ràpida a la pedalada i el temps d’activació del motor per assistir el ciclista és gairebé instantani.

Finalment, i això ja és una qüestió que cadascú valorarà d’acord amb les pròpies preferències, els equips amb sensor de Torque ofereixen una resposta que fan que la pedalada sigui més natural, i que l’experiència de circular en bicicleta elèctrica s’assembli més a la de una bicicleta estàndard, però amb menor exigència d’esforç. També és cert que això no sempre agrada a tothom ja que a vegades pot fer la sensació que l’assistència no és suficient...

Desavantatges

El desavantatge més destacable és que els Torque són sensors tècnicament més complexos i, per tant, una mica més cars i costosos de reparar.

Últimes entrades

crossmenuchevron-right